Grabarka – nie tylko dla pielgrzymów

Grabarka to jedno z tych miejsc, których w trakcie wycieczki po Podlasiu nie można pominąć. Dlaczego? Bo panuje tu wyjątkowa atmosfera, a ciekawe obiekty sprawiają, że każdy z nas może tu zdobyć wiele cennych informacji na temat prawosławia. Co warto wiedzieć na temat Grabarki – góra, która dla polskich prawosławnych jest miejscem świętym?

Święta Góra Grabarka cieszy się opinią miejsca „cudownego” od 1710 roku. Początek kultu w tym miejscu ma związek z epidemią, która nękała okoliczne ziemie. Ci, którzy schronili się na Grabarce i pili wodę z tutejszego źródła, szczęśliwie ocaleli. Po pewnym czasie, chcąc się odwdzięczyć za ratunek, postawili na szczycie wzgórza drewnianą cerkiew. Pierwotnie była to cerkiew unicka, jednak pod koniec XIX stulecia zastąpiono ją cerkwią prawosławną. Od 1947 roku opiekują się nią siostry, a klasztor na

Grabarce jest jednym z nielicznych żeńskich klasztorów prawosławnych na ziemiach polskich. Obok niego znajdują się takie obiekty, jak dom pielgrzyma oraz klasztorna kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki i Opiekunki. Grabarka to również cudowne źródełko, z którego do dziś korzystają pielgrzymi, oraz tysiące drewnianych krzyży, które są cennymi pamiątkami po kolejnych pielgrzymkach. Całość robi wielkie wrażenie i sprawia, że i wierni, i pielgrzymi, mogą się tu nacieszyć spokojem i możliwością kontaktu ze sztuką cerkiewną.